مهارت های رشد فردی

چگونه عذرخواهی کنیم؟

چگونه عذرخواهی کنیم؟

برای همه ما پیش آمده است که گاهی کاری کرده باشیم که باعث شده دل کسی بشکند و یا به کسی صدمه ای برسد. ممکن است اموال کسی را ضایع کرده باشیم. بدقولی کرده باشیم. حرفی زده باشیم که نباید میزدیم و سبب رنجش شخص مقابل شده باشیم.

ادامه مطلب
انسان های زودرنج چگونه اند؟

انسان های زودرنج چگونه اند؟

معمولا با افراد زودرنج به راحتی نمیتوان سخن گفت چرا که این افراد نسبت به کلمات و جملات دید وسواس گونه ای دارند که باعث ایجاد رنجش در آنها می شود.

ادامه مطلب
آرزوهای شما پشت کدام دیوار پنهان شده اند؟

آرزوهای شما پشت کدام دیوار پنهان شده اند؟

آرزوهای شما پشت کدام دیوار پنهان شده اند؟

ادامه مطلب
logo-samandehi

آمارگیر وبلاگ